3,29

BT - - SPORTEN -

Ra­pid Wi­en har star­tet sæ­so­nen im­po­ne­ren­de med mindst to scor­in­ger i samt­li­ge ot­te kam­pe af be­ty dning, her i blandt en 3- 2 sejr mod Ajax og en 2- 1 sejr i Salz­burg. Nok mø­der man et in­ter­na­tio­nalt ru­ti­ne­ret Shakh­tar Do­netsk- mand­skab, men ukrai­ner­ne har mi­stet fl ere store pro­fi ler i som­mer­pau­sen så­som Doug­las Cos­ta, Fer­nan­do og Lu­iz Adri­a­no og tab­te se­ne­st fortjent med 0- 2 til Dni­pro i den hjem­li­ge, ukrain­ske liga. Hjem­me­ba­ne­for­de­len er stor i dis­se playoff - kam­pe, så prøv østrigsk sejr til gan­ske ny­de­lig be­ta­ling.

Od­dset er fun­det hos Bets­a­fe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.