Hvad skal der til, før du vil­le slå ihjel?

BT - - DEBAT -

Det er nok svært at sva­re på for de fl este. Al­li­ge­vel be­gås der cir­ka 50 drab om året i Dan­mark. I do­ku­men­tar- mi­ni­se­ri­en ’ Det en­der med drab’ går DR3 bag om nog­le af sa­ger­ne og un­der­sø­ger, hvor­dan al­min­de­li­ge men­ne­sker kom­mer der­ud, hvor det en­der med drab.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.