Sprog­for­vir­ring

BT - - DEBAT -

Dansk Sprog­nævns rolle skal na­tur­lig­vis ik­ke væ­re at for­sø­ge at brem­se uden­land­ske ords ind­t­og i det dan­ske sprog, men tvær­ti­mod at sør­ge for, at de nye ord får en or­dent­lig mod­ta­gel­se og bli­ver for­sy­net med dansk bøj­nings­møn­ster og fl er­tal­sen­del­se. I dag går or­de­ne oft e for lud og koldt vand og sta­ves eft er for­godt­be­fi nden­de.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.