For­bud stop­per ik­ke narko

BT - - DEBAT -

År­ti­ers in­dædt kamp mod narko er slå­et fejl. Ver­den over er utal­li­ge ble­vet dræbt el­ler ud­sat for vold og over­greb som en di­rek­te kon­se­kvens af for­bud­det. Når vi til­la­der men­ne­sker at gø­re alt mu­ligt an­det sund­heds­ska­de­ligt med de­res krop, gi­ver det ik­ke me­ning at smi­de folk i fængsel, for­di de ta­ger stoff er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.