Som­me­ren svig­te­de ik­ke Djurs Som­mer­land

BT - - NYHEDER -

Et som­mer­land kan sag­tens få suc­ces, selv om som­me­ren svig­ter lidt. I Djurs har der væ­ret ti pct. fl ere be­sø­gen­de i for­hold til sid­ste år. Over en halv mil­li­on ind­til nu, og for­ly­stel­ses­par­ken hå­ber at slå be­søgs­re­kor­den fra 2013 på i alt 752.000 gæ­ster. Der er åbent de kom­men­de tre we­e­ken­der og igen i eft er­års­fe­ri­en 10.- 18. ok­to­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.