Po­li­ti­hund snu­ser sig frem til én mil­li­on

BT - - NYHEDER - Ama­lie Frøkjær- Rubbås Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

Man skal ik­ke slå sig til tåls med at be­slag­læg­ge 28 ki­lo hash, når man kan få en mil­li­on kro­ner oven i hat­ten.

Det må Kø­ben­havns Po­li­ti næ­sten ha­ve tænkt, da det ransa­ge­de bopæ­le­ne hos fi re an­hold­te mænd, der an­gi­ve­ligt er ind­blan­det i has­hhan­del på Chri­sti­a­nia.

Hos én af mæn­de­ne snu­ste en po­li­ti­hund sig frem til en de­ci­de­ret skat på én mil­li­on kro­ner, som po­li­ti­et skøn­ner stam­mer fra has­hhan­del. Det for­tæl­ler vi­cepo­li­ti­in­spek­tør hos Kø­ben­havns Po­li­ti Dan­nie Rise, der er le­der af Task For­ce Pus­her­stre­et.

» Man si­ger jo, at pen­ge lug- ter ik­ke, men li­ge præ­cis i det her til­fæl­de, så lug­te­de pen­ge­ne alt­så så me­get af hash, og det var der­for vo­res po­li­ti­hund fandt dem, « si­ger Dan­nie Rise.

Mæn­de­ne, der blev an­holdt eft er læn­ge­re tids eft er­forsk­ning, hav­de ta­get imod 28 ki­lo hash fra en le­ve­ran­dør, som pri­mært skul­le sæl­ges på Pus­her Stre­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.