Gyl­dent hånd­tryk på 51 mio. kr.

BT - - NYHEDER -

Det ko­ster Carls­berg 51 mio. kr. til Jør­gen Buhl Ras­mus­sen, at bryg­ge­ri­et før som­me­ren skift ede ham ud med hol­land­ske Ce­es ’ t Hart.

Af hal­vårs­regn­ska­bet frem­går det, at Jør­gen Buhl Ras­mus­sen får 24 mio. kr. i hån­den i så­kaldt se­ve­ran­ce pay i for­bin­del­se med hans af­gang, og sam­ti­dig ind­kas­se­rer Buhl 27 mio. kr. i ak­tie­ba­se­ret afl øn­ning, op­tjent in­den hans af­gang. Jør­gen Buhl Ras­mus­sen, der fyld­te 60 år i går, blev top­chef i Carls­berg i 2007.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.