Fa­mi­li­en tak­ker på Fa­ce­book

BT - - NYHEDER -

’ Som re­præ­sen­tant for fa­mi­li­en, vil jeg ger­ne tak­ke for den store sym­pa­ti og del­ta­gel­se. Mi­ne for­æl­dre har bedt mig in­for­me­re om, at der er op­ret­tet et min­de­sted for de­res el­ske­de dat­ter An­ne­li- Ma­rie for­an de­res hus. De, der sø­ger ef­ter en må­de at ud­tryk­ke de­res sorg på, kan gø­re det her,’ skri­ver An­ne­lis bror på Fa­ce­book på veg­ne af he­le fa­mi­li­en. Op­da­te­rin­gen er ble­vet delt af me­re end 2.000 men­ne­sker, for bru­ger­ne er cho­ke­re­de over de gru­som­me hæn­del­ser:

’ Jeg kan ik­ke for­stå, der er så­dan en me­nings­løs­hed og uretfærdighed. Vo­res al­ler­dy­be­ste med­fø­lel­se, og vi hå­ber, I fin­der en må­de at leve med det på. Så me­nings­løst at bli­ve ta­get ud af li­vet på den­ne må­de. Me­nings­løst. En mas­se styr­ke i je­res ret­ning.’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.