De satans unger - helt bog­sta­ve­ligt

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

’ Si­ni­ster 2’ GYSER *** ***

Som tit­len an­ty­der er ’ Si­ni­ster 2’ en fort­sæt­tel­se. Og det er én af den slags fort­sæt­tel­ser, der vil væ­re glemt læng før et­te­ren sta­dig kan bru­ges.

Go­de chok- eff ek­ter

Den on­de ånd Bug­huul spre­der sta­dig død og øde­læg­gel­se. Og det er bå­de børn og voks­ne, der må li­de. I et­te­ren, var det en ud­brændt for­fat­ter spil­let af Et­han Hawke, der søg­te ny in­spira­tion i et hus, hvor en hel fa­mi­lie var ble­vet slag­tet. Og dét sce­na­rie gen­ta­ges i to’eren, hvor den over­be­skyt­ten­de mor ( Shan­nyn Sos­sa­mon) fl yt­ter langt ud på lan­det sam­men med tvil­lin­ge­søn­ner­ne, spil­let af de vir­ke­li­ge tvil­lin­ger, Ro­bert og Darta­ni­an Slo­an.

Med dén slags nav­ne kan det jo kun gå galt. Og det gør det selv­føl­ge­lig og­så.

Bud­get­tet er ty­de­lig­vis so­lidt, så chok- eff ek­ter­ne er go­de. Men en stør­re del af ka­gen skul­le må­ske væ­re brugt på ma­nuskript­for­fat­te­re. Så­le­des er hi­sto­ri­en ual­min­de­ligt fyldt med hul­ler. Og lidt for oft e kan man se chok­ke­ne kom­me på lang af­stand.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.