Me­ryl Stre­ep hjæl­per glemt ro­ck­stjer­ne

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

NYHED

I fl ere år har den au­stral­ske ro­ck­stjer­ne Ri­ck Spring­fi eld haft svært ved at hol­de gang i mu­sik­kar­ri­e­ren. Men nu får den 65- åri­ge kom­po­nist bag hit­tet ’ Jes­sie’s Girl’ hjælp fra én af

Hol­lywoods stør­ste stjer­ner. Så­le­des var det Me­ryl Stre­ep, der per­son­ligt valg­te Spring­fi eld til rol­len som gu­i­ta­ri­sten ’ The Flash’ i fi lmen ’ Ri­cki and the Flash’, der har dansk pre­mi­e­re 3. sep­tem­ber.

I ’ Ri­cki and the Flash’, der hand­ler om den al­dren­de kvin­de­li­ge ro­ck­stjer­ne Ri­ck­ie, der des­pe­rat for­sø­ger at red­de for­hol­det til sin nu voks­ne dat­ter, spil­ler Ri­ck bå­de kæ­re­ste og band­kol­le­ga.

Spil­le­de med i sæ­be­o­pe­ra

Men det er ik­ke før­ste gang, Ri­ck Spring­fi eld for­sø­ger sig som sku­e­spil­ler. Så­le­des hit­te­de han fra 1981 til 1983 i en ho­ved­rol­le i sæ­be­o­pe­ra­en ’ Ge­ne­ral Ho­si­tal’. Og for ny­lig spil­le­de Spring­fi eld psy­ki­a­ter i HBOs ’ True De­tecti­ves’.

Ri­ck Spring­fi eld kal­der det ’ en stor ære’, at ar­bej­de sam­men med Me­ryl Stre­ep.

I fi lmen spil­les Stre­eps dat­ter af hen­des vir­ke­li­ge dat­ter, Ma­mie Gum­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.