KLASSIKEREN: Se­ri­øs ke­mi

BT - - KULTUR -

Ti­tel: ’ Tho­mas Crown Aff air’. Med: René Rus­so og Pi­er­ce Bros­nan. År: 1999

NOG­LE GAN­GE ER KO­PI­EN BED­RE END ORI­GI­NA­LEN. Det er bl. a. til­fæl­det i den­ne ge­nind­spil­ning af Ste­ve McQu­e­en/ Faye Du­naway- hit­tet ( 1968). Så­le­des har Pi­er­ce Bros­nan og René Rus­so per­fekt ke­mi. Og selv­om du ik­ke kø­ber hi­sto­ri­en om play­boy- kunst­ty ven og for­sik­rings­a­gen­ten, så kan du ny­de Jo­hn McTi­er­nans per­fek­te in­struk­tion og ryt­mi­ske klip­pe­ar­bej­de - fi lm­kunst.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.