ÅRETS VAR­ME­STE SOM­MER­DAG

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 19 år si­den 1996: Fo­to: Hen­ning Bagger

LØ­VEN 22.07 - 22.08 Bå­de Månen, Ve­nus og Mars dan­ner me­get po­si­ti­ve aspek­ter til dit tegn i dag, og der­for kan du reg­ne med al den hjælp, som du måt­te øn­ske. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Jo me­re du gi­ver dig selv lov til at for­ny dig og til at gø­re ting og sa­ger, som du ik­ke tid­li­ge­re har gjort, des bed­re vil det væ­re for dig. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Med bå­de månen, Ve­nus og Mars i kon­takt med dit tegn i dag, så skal du pas­se på, at du ik­ke er for følsom, nær­ta­gen­de og sår­bar. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Jo me­re du for­ny­er dig på en­hver tæn­ke­lig må­de, des me­re vil du op­da­ge nye res­sour­cer i dig selv. Det vil gæl­de om at væ­re mo­dig og ny­ska­ben­de. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Med bå­de Månen, Ve­nus og Mars i nog­le me­get po­si­ti­ve aspek­ter til dit tegn i dag, så kan du reg­ne med, at lyk­ken og hel­det vil smi­le til dig. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:***** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Der er knas i kær­lig­heds­li­vet el­ler må­ske om­kring no­get, som har med di­ne pen­ge­sa­ger at gø­re. Uan­set hvad, så tag det ro­ligt. Det vil ord­ne sig. Kær­lig­hed:* Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 For at kom­me vi­de­re, så er der en be­stemt per­son, som du bli­ver nødt til at få talt med. Du ved det godt, men du har svært ved at få det gjort. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** FISKENE 19.02 - 19.03 Uan­set hvad du skal i dag, så vil du mær­ke en po­si­tiv med­vind, og du kan reg­ne med di­ne om­gi­vel­sers hjælp til det, som du øn­sker hjælp til. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:****

182). ( Svær 75). ( Mid­del 29). ( Nem

Årets he­de­ste som­mer­dag fal­der det­te år d. 20 au­gust. På bil­le­det køler den vand­g­la­de ele­fant­hun Bi­b­bi sig selv med sna­belvand i Aal­borg Zoo un­der som­me­rens he­debøl­ge. Dan­sker­ne - nog­le top­lø­se, som var me­re nor­malt den­gang - val­far­ter til stran­den for at kø­le af.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.