En af lan­dets stør­ste klub­ber

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Olym­pi­akos og Pa­nat­hin­ai­kos er bedst kendt i Dan­mark, men PAOK fra den nord­li­ge del af lan­det er en af de få, der kan ud­for­dre dem. Klub­ben, der blev stif­tet i 1926 af folk, der im­mi­gre­re­de til The­s­sa­lo­niki fra det gam­le Kon­stan­ti­nopel, har kva­li­fi­ce­ret sig til Eu­ro­pa Le­agu­es grup­pe­spil fi­re gan­ge de se­ne­ste seks sæ­so­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.