GØ­GL EL­LER GAD

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - GAK- GAK I GA­DE­LØB

HVERT ÅR

ef­ter Tour de Fran­ce, sæt­ter man­ge Tour­ryt­te­re sig i bi­len for at kø­re ga­de­løb rundt om i Eu­ro­pa.

og Bel­gi­en by­der sig til, og her er det kuty­me, at ar­ran­gø­rer­ne ud­pe­ger en vin­der, in­den lø­bet sky­des i gang.

Tour- nav­ne som Chris Froo­me, Pe­ter Sa­gan, Nairo Qu­in­ta­na og Al­ber­to Con­ta­dor er det en ind­brin­gen­de for­ret­ning.

vun­det en af trø­jer­ne i Tour de Fran­ce, kan pri­sen for at stille til start lig­ge mel­lem 250.000500.000 kr. På de go­de da­ge kan en travl Tour- pro­fil nå at kø­re to løb.

ISÆR HOL­LAND

FOR STORE

HAR MAN

DAN­SKE TOUR- NAV­NE

som ek­sem­pel­vis Lars Bak, Jakob Fuglsang og Mi­cha­el Val­gren kan på re­la­tivt kort tid tje­ne et for­nuf­tigt sup­ple­ment til den fa­ste løn. Sam­ti­dig får de chan­cen for at hil­se på fa­mi­lie, fans og ven­ner i det dan­ske som­mer­land. Ren vind- vind si­tu­a­tion.

TORS­DAG 20. AU­GUST 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.