KOM­MEN­TAR

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

IK­KE DE­STO MIN­DRE har man som pu­bli­kum krav på at vi­de, hvad man går ind til. Der­for er det fi nt at få klar­lagt, at der gæl­der de sam­me reg­ler i et ga­de­løb som på kon­ge­e­ta­pen i Post Dan­mark Rundt.

Hvis man skul­le for­vil­de sig til et af de man­ge ga­de­løb rundt om i Bel­gi­en, Hol­land, Østrig og Tys­kland umid­del­bart eft er Tour de Fran­ce, skal man der­i­mod ac­cep­te­re en helt an­den præ­mis. Her vin­der de dyrt be­tal­te stjer­ner al­tid og kan eft er­føl­gen­de hyl­des på po­di­et.

Hvis ik­ke det var til­fæl­det, vil­le pu­bli­kum fø­le sig snydt. Så­dan er vi så for­skel­li­ge. Og når det kom­mer til styk­ket, er det sik­kert ik­ke så rin­ge end­da. For at si­ge det på jysk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.