Vest­as:

BT - - NYHEDER -

Før­ste hal­vår af 2015 bød på en pæn frem­gang i om­sæt­nin­gen, og over­skud­det ef­ter skat er for­doblet til 181 mio. eu­ro sam­men­lig­net med sam­me pe­ri­o­de sid­ste år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.