50.000

BT - - NYHEDER -

DAN­SKE­RE SMIT­TES HVERT ÅR MED KLA­MY­DIA, en in­fek­tion i urin­rø­ret, liv­mo­der­hal­sen el­ler en­de­tar­men, der er den hyp­pigst fo­re kom­men­de se­x­syg­dom. Kla­my­dia op­træ­der oft e uden symp­to­mer, ube­hand­let kla­my­dia kan med­fø­re kro­ni­ske smer­ter i un­der­li­vet, un­der­livs­be­tæn­del­se, gravi­di­tet uden for liv­mo­de­ren el­ler barn­løs­hed. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.