Fætre er­ken­der sex- over­greb

BT - - NYHEDER - Jens An­ton Havskov ja­hh@ bt. dk

To fætre på 18 og 19 år fra hen­holds­vis Vester­vig og Hurup i Nord­ve­stjyl­land er­kend­te i går i Ret­ten i Holste­bro, at de har be­gå­et tal­ri­ge seksu­el­le over­greb mod den 18- åri­ges lil­le­sø­ster, som sam­ti­dig er den 19- åri­ges ku­si­ne.

De er dog ik­ke eni­ge i an­tal­let af over­greb, som ankla­ge­myn­dig­he­den læg­ger det frem i sa­gen. De uhyg­ge­li­ge og op­sig t s væk­ken­de man­ge grove over­greb fandt sted over en pe­ri­o­de på to et halvt år, og ma­re­rid­tet for den lil­le pi­ge be­gynd­te, da hun var blot ot­te år gam­mel. Pi­gen, som i dag er 12 år, måt­te iføl­ge an­kla­ge­skrift et i næv­nin­ge­sa­gen læg­ge krop til om­kring 100 ana­le voldtæg­ter, hvor bå­de sto­re­broren og fæt­te­ren delt­og, li­ge­som de og­så er an­kla­get for at ha­ve for­søgt at ha­ve sam­le­je med pi­gen vag­i­nalt samt at ha­ve få­et hen­de til at gi­ve dem oral­sex.

Og­så over­greb mod fæt­ter

Den 18- åri­ge er yder­li­ge­re til­talt for at stå bag 20 seksu­el­le over­greb på lil­le­søste­ren ale­ne, mens han og­så er an­kla­get for at ha­ve for­gre­bet sig analt på sin lil­le fæt­ter ik­ke fær­re end 50 gan­ge.

Den foru­ret­te­de dreng, som er lil­le­bror til den 19- åri­ge til­tal­te, var på ger­nings­tids­punk­tet ni år.

Den 18- åri­ge, som har sid­det va­re­tægts­fængs­let på en luk­ket in­sti­tu­tion for un­ge si­den 10. ok­to­ber i fj or, er og­så til­talt for at ha­ve for­gre­bet sig bå­de vag­i­nalt og analt på sin da­væ­ren­de kæ­re­ste.

Sa­gen fort­sæt­ter i ret­ten i dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.