SA­GEN KORT

BT - - NYHEDER -

17- åri­ge An­ne­li for­svandt tæt på sit hjem tors­dag sid­ste uge, mens hun gik tur med fa­mi­li­ens hund. Kort ef­ter rin­ge­de kid­nap­per­ne fra An­ne­lis te­le­fon og kræ­ve­de en lø­sesum på 1,2 mio. eu­ro. Se­ne­re sam­me af­ten fandt po­li­ti­et hund­en fast­bun­det til et træ og cyk­len ef­ter­ladt. Og mandag fandt po­li­ti­et li­get af den 17- åri­ge pi­ge ved en lan­de­jen­dom, og de to mænd på 39 og 61 år bli­ver an­holdt for kid­nap­ning og drab.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.