I fa­rezo­nen

BT - - SUNDHED -

Du kan væ­re i fa­re for at bli­ve ud­brændt, hvis du... ... iden­ti­fi­ce­rer dig for stærkt med dit ar­bej­de ... mang­ler ba­lan­ce mel­lem dit ar­bej­de og pri­vat­liv ... prø­ver at væ­re alt for al­le ... ar­bej­der in­den for sund­heds­væ­se­net, som læ­rer, i po­li­ti el­ler med rå­d­giv­ning, da udbrændthed of­te ses i job, hvor du er i fø­lel­ses­mæs­sig og so­ci­al tæt kon­takt med

an­dre men­ne­sker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.