Thailands po­li­ti le­der ef­ter fle­re bom­be­mistænk­te

BT - - NYHEDER - Sø­ren Berg­gre­en Toft Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Fo­to: EPA

Po­li­ti­et i Thailand er fort­sat på jagt ef­ter de ger­nings­mænd, som me­nes at stå bag søndagens bom­be­an­greb i Bang­kok, der har ko­stet mindst 20 per­so­ner li­vet og sår­et 120.

Ind­til vi­de­re er po­li­tiets stær­ke­ste be­vis i sa­gen an- gi­ve­ligt et gry­net over­våg­nings­bil­le­de af en mand, som pla­ce­rer en ryg­sæk på ger­nings­ste­det, kort in­den an­gre­bet fandt sted.

Men iføl­ge nyheds­bu­reau­et Reu­ters mistæn­ker po­li­ti­et yder­li­ge­re to mænd, én klædt i rødt og én klædt i hvidt, for og­så at væ­re in­vol­ve­ret i an­gre­bet.

De to mænd er ble­vet set på over­våg­nings­fil­men, hvor man­den med den gu­le t- shirt ef­ter­la­der en ryg­sæk ved hin­du­temp­let Erawanskri­net.

Ons­dag ud­sted­te Thailands po­li­ti en ar­re­stor­dre på en ’ uden­land­sk’ mand, iføl­ge Reu­ters blandt an­det på grund af man­dens ly­se hud.

» Han hav­de hvid hud og må ha­ve væ­ret eu­ro­pæ­isk el­ler med blan­det blod, mu­lig­vis med mel­le­møst­ligt blod, « sag­de en tals­mand fra po­li­ti­et ons­dag iføl­ge Reu­ters.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.