Ar­ne­sen er kon­gen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Frank Ar­ne­sen blev an­sat med man­dat til at le­de PAOK, som han vil­le ha­ve det. Klub­bens ejer har lagt he­le sin in­ve­ste­ring i hæn­der­ne på Ar­ne­sen, og græker­ne om­ta­ler den dan­ske sport­s­di­rek­tør me­get ære­fuldt som ’ Mr. Ar­ne­sen’. Iføl­ge kil­der, BT har talt med, tje­ner Mr. Ar­ne­sen mel­lem seks og syv mio. kr. år­ligt i PAOK. Det skul­le gø­re ham til en af de bedst be­tal­te per­so­ner i græsk fod­bold.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.