PÅ PLADS

BT - - TRANSFERMARKEDET -

NEWCAST­LE KØ­BER FRANSK KANT

22- åri­ge Fl­o­ri­an Tha­u­vin skal de næ­ste fem år tør­ne ud for en­gel­ske Newcast­le. Det med­del­er den nor­den­gel­ske klub på sin hjem­mesi­de. Fransk­man­den kom­mer til fra stor­klub­ben Mar­seil­le i hjem­lan­det på en trans­fer, der me­nes at kun­ne ko­ste Newcast­le op til 150 mil­li­o­ner kro­ner.

( Kil­de: Newcast­le Uni­ted FC)

THO­MAS SØ­REN­SEN SKIF­TER TIL AU­STRA­LI­EN

Den tid­li­ge­re lands­holds- og Sto­ke- må­l­mand har fun­det sin nye klub. I de kom­men­de to år står han på mål på den an­den si­de af klo­den, når han fort­sæt­ter i den au­stral­ske klub Mel­bour­ne Ci­ty, er­fa­rer BT.

TYSK FOR­SVA­RER TIL AS RO­MA

Midt­stop­pe­ren An­to­nio Rü­di­ger skif­ter ty­ske Stutt gart ud med ita­li­en­ske AS Ro­ma, der har be­talt 30 mil­li­o­ner kro­ner for at le­je ty­ske­ren i én sæ­son, og ved ud­gan­gen af sæ­so­nen kan ita­li­e­ner­ne gø­re kon­trak­ten per­ma­nent, hvis de be­ta­ler yder­li­ge­re 67 mil­li­o­ner.

( Kil­de: AS Ro­ma)

MI­CHEL NY TRÆ­NER I MAR­SEIL­LE

Den tid­li­ge­re Re­al Madrid- spil­ler Mi­chel skal væ­re ny træ­ner i den fran­ske stor­klub Olym­pique Mar­seil­le. Han er­stat­ter chi­le­ne­ren Mar­ce­lo Bi­el­sa, som sag­de op ef­ter Mar­seil­le- ne­der­lag til Caen i den fran­ske liga. Mi­chel har se­ne­st træ­net Olym­pi­akos i Græken­land, som han gjor­de til me­stre i bå­de 2013 og 2014. Olym­pique Mar­seil­le blev num­mer fi­re i sid­ste sæ­son i den fran­ske liga og er der­for ik­ke med i den­ne sæ­sons Champions League. Mi­chel var som ak­tiv en tek­nisk dyg­tig midt­ba­ne­spil­ler. Han spil­le­de Mi­chel 404 kam­pe for Re­al Madrid og 66 land­skam­pe for Spa­ni­en.

( Kil­de: L’Équipe)

KAS­PER SCH­MEI­CHEL FÅR NY HOLD­KAM­ME­RAT

Sch­mei­chels en­gel­ske klub, Lei­ce­ster, har som­me­ren igen­nem ledt ef­ter en spil­ler til at er­stat­te Este­ban Cam­bi­as­so på den cen­tra­le midtbane. Det glip­pe­de med chi­len­ske Char­les Arangu­iz, men nu har The Foxes fun­det de­res mand i den schweizi­ske lands­holds­spil­ler Gök­han In­ler, der skif­ter fra SSC Na­po­li til Pre­mi­er League- klub­ben.

( Kil­de: BBC)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.