RYG­TER

BT - - HANDLER & RYGTER -

GLEM DET, UNI­TED, MANÉ ER IK­KE TIL SALG

Tid­li­ge­re i går kom det frem, at Man­che­ster Uni­ted, eft er in­teres­sen i Bar­ce­lo­nas Pedro var af­slut­tet, nu hav­de ret­tet sig­te­kor­net mod Sa­dio Mané, der drib­ler rundt i Sout­hamp­ton. Men nu for­tæl­ler en kil­de i Sout­hamp­ton, at Mané ik­ke bli­ver solgt. Han er for vig­tig for hol­det og for klub­bens lang­sig­te­de pla­ner.

( Kil­de: Sky Sports)

KAD­LEC PÅ VEJ TIL FCM

Den tjek­ki­ske lands­holds­spil­ler, Va­clav Kad­lec, mel­des al­li­ge­vel på vej til FC Midtjylland. Tid­li­ge­re på som­me­ren for­lød det, at an­gri­be­ren vil­le en­de hos de dan­ske me­stre, men iføl­ge hans ty ske klub, Ein­tra­cht Frank­furt, sag­de 23- åri­ge Kad­lec nej til til­bud­det fra FCM. Men nu er par­ter­ne til­sy­ne­la­den­de igen i kon­takt.

( Kil­de: bold. dk)

ASTON VILLA VIL HA­VE JO­LEON LESCOTT

Som om Jo­res Oko­re ik­ke hav­de nok kon­kur­ren­ter til en plads i Aston Vil­las for­svar, kan det se ud som om, der er én me­re på vej. Dan­ske­rens klub kig­ger iføl­ge Daily Mir­ror på den 33- åri­ge, tid­li­ge­re Man­che­ster Ci­ty - for­sva­rer Jo­e­leon Lescott, der har et år tilbage af sin kon­trakt med West Bromwich. Aston Villa har dog iføl­ge avi­sen ind­til vi­de­re måt­tet se sit bud på midt­stop­pe­ren af­vist. Klub­ben har tid­li­ge­re i som­mer hen­tet Mi­cah Ri­chards til det cen­tra­le for­svar og smidt et an­fø­rer­bind på hans overarm.

( Kil­de: Daily Mir­ror)

WEST HAM VIL KØ­BE BARCA- SPIL­LER

West Ham Uni­ted over­ve­jer at kø­be Alex Song af FC Bar­ce­lo­na. Lon­don- klub­ben le­je­de i den for­gang­ne sæ­son den 27-åri­ge ca­mero­u­ner af de nu­væ­ren­de Champions League- vin­de­re. Alex Song skal dog først gen­nem­gå et læ­ge­tjek hos The Ham­mers. » Hvis læ­ge­tjek­ket går som plan­lagt, kø­ber vi ham. Han er ska­det for ti­den, og det skal vi na­tur­lig­vis ta­ge med i over­vej­el­ser­ne, « si­ger me­de­jer i West Ham, David Sul­li­van.

( Kil­de: Lon­don Eve­ning Stan­dard)

FRANSK­MAND TIL FC NORDSJÆLLAND?

Su­per­liga- bund­hol­det er i di­a­log med den fran­ske for­vars­spil­ler Gre­goi­re Pu­el. Pu­el, der er søn af den kend­te fran­ske træ­ner Clayu­de Pu­el, kan hen­tes på en fri trans­fer. FCN er imid­ler­tid i kon­kur­ren­ce med cypri­o­ti­ske APOEL og to klub­ber fra den næst­bed­ste fran­ske ræk­ke, når det gæl­der fransk­man­dens un­der­skrift . Pu­el har tid­li­ge­re spil­let i klub­ber som Mo­na­co, Lil­le, Ly­on og Ni­ce.

( Kil­de: L’Equipe)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.