Dansk exit lu­rer fra Eu­ro­pa League

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det har væ­ret trist at føl­ge de dan­ske klubhold i Eu­ro­pa de se­ne­ste år, hvor re­sul­ta­ter­ne mil­dest talt har væ­ret slø­je. Kon­se­kven­sen kan blandt an­det ses på den eu­ro­pæ­i­ske klu­brang­li­ste, der har Dan­mark helt ne­de som num­mer 23.

Spør­ger man book­ma­ker­ne, ser kri­sen ud til at kul­mi­ne­re i den­ne sæ­son, hvor det mest sand­syn­li­ge sce­na­rie er, at in­gen dan­ske hold når vi­de­re til det eu­ro­pæ­i­ske grup­pe­spil.

Så­le­des gi­ver Nor­di­cBet blot 1,60 på, at beg­ge dan­ske hold ry­ger ud, mens Dan­ske Spil er en anel­se me­re op­ti­mi­stisk, idet od­dset her er 1,62.

» Når vi gør reg­ne­sty kket op, har vi svært ved at se no­gen dan­ske hold i de eu­ro­pæ­i­ske tur­ne­rin­ger, hvil­ket blot for­stær­ker den on­de spiral, hvor dår­li­ge resultater gør vej­en til Eu­ro­pa end­nu svæ­re­re de kom­men­de år, « for­tæl­ler Ton­ni Munk Jen­sen fra Nor­di­cBet.

Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.