DEN FAVORABLE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ZI­LI­NA - AT­HLE­TIC BIL­BAO EU­RO­PA LEAGUE-KVAL., KLOK­KEN 20.15 ZI­LI­NA TA­BER IK­KE KAM­PEN

Slo­vaki­ske Zi­li­na vi­ste stor sty rke ved at eli­mi­ne­re ukrain­ske Vors­kla i sid­ste run­de, og selv om for­sva­re­ren Er­ne­st Ma­bouka for­ment­lig ik­ke er med - hvil­ket er et tab - bør hol­det sta­dig væ­re et fi nt spil i det­te op­gør. At­hle­tic Bil­bao har haft et hårdt pro­gram med Su­per Cup mod Bar­ce­lo­na bå­de fre­dag og mandag og har pre­mi­e­re i La Primera søn­dag mod Bar­ce­lo­na igen, som nok fyl­der no­get me­re i spil­ler­nes be­vidst­hed end den­ne kamp i Zi­li­na - spe­ci­elt når man har en re­tur­kamp at ord­ne pa­ra­graf­fer­ne i. Vi prø­ver her et spil på Zi­li­na.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.