LANGSKUDDET

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

GABALA - PA­NAT­HIN­AI­KOS EU­RO­PA LEAGUE- KVAL., KLOK­KEN 18.00 UN­DER 0,5 MÅL I 1. HALV­LEG

Gabala er pri­mært nå­et til playoff - run­den grun­det en ek­stremt stærk de­fen­siv, som blot har luk­ket et mål ind i åbent spil. Nok er aser­ba­jds­ja­ner­ne un­der­dogs på eget græs, men den græ­ske sæ­son er end­nu ik­ke star­tet, så Pa­nat­hin­ai­kos har kun to CL-kva­li­fi ka­tions­kam­pe mod Club Brüg­ge un­der bæl­te­ste­det og her over­be­vi­ste man ik­ke. Ved kamp­start i Baku ven­tes der sta­dig over 30 gra­der, og en strid vind kan gø­re det end­nu van­ske­li­ge­re at få fl ow i kam­pen. Der­for vir­ker det fi nt at sat­se på, at de før­ste 45 mi­nut­ter bli­ver uden scor­in­ger.

Od­dset er fun­det hos Bets­a­fe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.