Vil du ha­ve uan­meldt be­søg af Skat i din ha­ve?

BT - - DEBAT -

Re­ge­rin­gen vil fj er­ne Skats ret til at for­lan­ge gyl­dig le­gi­ti­ma­tion og til at træn­ge ind i pri­va­te ha­ver for at tjek­ke, om der bli­ver ud­ført sort ar­bej­de og so­ci­al dum­ping. Er det en in­vi­ta­tion til me­re so­ci­al dum­ping? El­ler er det et nød­ven­digt til­tag for at styr­ke bor­ger­nes rets­sik­ker­hed?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.