Sy­ge ho­spi­ta­ler

BT - - DEBAT -

Vi har al­drig brugt så man­ge pen­ge på ho­spi­ta­ler, men al­li­ge­vel kla­ger per­so­na­let over, at de på grund af be­spa­rel­ser er tvun­get til at lø­be stær­ke­re og stær­ke­re (...) He­le sy­ste­met træn­ger til et grun­digt ser­vi­ce­sy­stem. Det kun­ne f. eks. væ­re vær­di­fuldt at få opkla­ret, om elen­dig mad og dår­lig hy­giej­ne hæn­ger sam­men med, at re­gio­ner­ne er gå­et for vidt med at ud­li­ci­te­re.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.