Fal­lit for ind­van­drer­de­bat

BT - - DEBAT -

Dan­mark står med år­ti­ers dybe ulø­ste in­te­gra­tions­pro­ble­mer, som ska­der de of­fent­li­ge fi nan­ser, øko­no­mi­en, ti­tu­sind­vis af ind­van­dre­re og der­med alt det, som med et fi nt ord hed­der sam­men­hængs­kraft en. Det go­de spørgs­mål til po­li­ti­ker­ne for­bli­ver, hvor­for ti­tu­sind­vis af ind­van­dre­re ik­ke er i job, og hvor­for in­gen gør no­get ved det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.