DET UL­MER I KO

BT - - NYHEDER - Mat­hi­as Ni­el­sen matn@ ber­ling­s­ke. dk

BRO­DER­LAN­DET

I Per og Rai­jas ha­ve, den ne­de i num­mer 52, er hin­d­bær­re­ne snart pluk­ke­mod­ne. Æb­le­hø­sten må ven­te et par må­ne­der end­nu, men der er nu og­så nok at gi­ve sig til. Græs­set skal slås, blom­ster­ne van­des. Hø­sten, ha­ven og det blå­ma­le­de træhus lig­ner sig selv år ef­ter år, ik­ke me­get er for­an­dret, si­den de køb­te den lil­le ko­lo­ni­ha­ve­grund i 1989.

Imens er det sven­ske po­li­ti­ske bil­le­de ble­vet ma­let om man­ge gan­ge. Og med ra­di­ka­le pen­sel­strøg i de se­ne­re år. Det stærkt ind­van­drer­kri­ti­ske par­ti Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na, der af po­li­ti­ske mod­stan­de­re i Sve-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.