’’

BT - - NYHEDER - Martin Bryg­mann

Jeg la­ver det på en­gelsk, for­di jeg ik­ke har prø­vet det før, og for­di jeg tror, at det må­ske vil væ­re en lil­le smu­le svært for nog­le at ta­ge al­vor­ligt på dansk

» Jeg ryd­de­de ka­len­de­ren og har væ­ret på for­skel­li­ge svip­tu­re. Til New York, hvor jeg har skre­vet i en uge. Og til Ham­borg, Krakow og Sve­ri­ge. Jeg tog helt væk fra fa­mi­li­en for at kun­ne for­dy­be mig og få fuld­stæn­dig ro til at skri­ve, « si­ger Bryg­mann, der og­så ta­ger til ud­lan­det, når pla­den skal ind­spil­les.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.