Ag­ten’

BT - - NYHEDER -

» Sy­nes du? Jo, det har en lil­le ind­fly­del­se, en lil­le bit­te ind­fly­del­se på det. Men vi har da haft suc­ces. Vi gik frem un­der Bendt Bendtsen pe, og Sø­ren er selv ble­vet valgt. Jeg tror, vi vil gå frem. «

’ For­kert at fjer­ne hen­de’

Le­ne Es­per­sen fik al­drig chan­cen for at stå i spid­sen for par­ti­et i en valg­kamp. Var I for hår­de ved hen­de?

» Jeg syn­tes, det var for­kert at fjer­ne hen­de. Hun kun­ne ha­ve få­et et for­nuf­tigt valg. Der var man­ge ting, der spil­le­de ind, og det er jo ik­ke kun op til for­man­den selv at sik­re et godt valg. Med­lem­mer­ne skal og­så væ­re med, « si­ger Bri­an Mik­kel­sen. Skal K i re­ge­ring igen? » Det må man jo vur­de­re. Jeg sy­nes, at vi hø­rer til i re­ge­ring. Vi valg­te så i enig­hed at stå uden­for, for­di vi vur­de­re­de, at ind­fly­del­sen er stør­re. Men det er na­tur­ligt for K at væ­re i re­ge­ring. Nu må vi se ef­ter næ­ste valg, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.