’’

BT - - NYHEDER - Bri­an Mik­kel­sen ( K)

Min op­ga­ve er at sik­re et stærkt kon­ser­va­tivt fol­ke­par­ti, der har ind­fly­del­se på dansk po­li­tik

ved to valg i træk, og vi hav­de en frem­gangs­pe­ri­o­de un­der Le­ne Es­per­sen, hvor vi var op­pe at snu­se til 15- 16 pct. Det tror jeg og­så, vi kom­mer til at op­le­ve med Sø­ren Pa­pe. Vi har få­et en ny, stærk grup-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.