… Li­sten fort­sæt­ter på si­de 21

BT - - SUNDHED -

For­bru­ger­rå­det Tænk Ke­mi har ind­delt pro­duk­ter­ne i tre far­ve­ka­te­go­ri­er.

Rød:

Pro­duk­ter­ne in­de­hol­der en­ten al­ler­gif­rem­kal­den­de stoffer el­ler stoffer, der er mistænkt for at væ­re hor­mon­for­styr­ren­de.

Pro­duk­ter­ne in­de­hol­der par­fu­me, par­fu­me­stof­fer og plan­te­ek­strakt, som nog­le men­ne­sker kan re­a­ge­re al­ler­gisk på.

Pro­duk­ter­ne in­de­hol­der in­gen pro­ble­ma­ti­ske stoffer.

Gul:

Grøn:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.