Far­ligt ven­skab

BT - - TV - THRILLER

Le­je­mor­de­ren Léon hy­res til at ta­ge sig af en ma­fi ale­der og hans folk! På fem mi­nut­ter har han ud­s­let­tet gangste­rens hær af go­ril­la­er og skræmt ham så eft er­tryk­ke­ligt, at han lover al­drig at vi­se sit grim­me fj æs på dis­se kan­ter igen. Så­dan er Léon. Hur­tig ved ha­ve- lå­gen. Rent bord. In­gen kla­ger. Léons na­bo er ro­det ind i en narko- de­al med en Drug En­for­ce­ment Agent, Nor­man Stans­fi eld, som ik­ke blot er kor­rupt, men og­så psy­ko­pat. Stans­fi eld og hans mænd ud­s­let­ter na­bo­fa­mi­li­en, bort­set fra den 12- åri­ge dat­ter, Mat­hil­da, som kom­mer hjem midt i myr­de­ri­er­ne og van­drer li­ge op til Léons dør. Da han først har luk­ket hen­de ind og red­det hen­des liv, så har han og­så an­sva­ret for hen­de - får hun ham over­be­vist om. Nu vil hun op­læ­res i le­je­mor­dets kunst, så hun kan få hævn over Stans­fi eld. Til gen­gæld læ­rer hun anal-

Je­an Reno spil­ler over f or den helt un­ge Na­ta­lie Port­man i Luc Bes­sons thriller ” Léon” fra 1994 om et usæd­van­ligt mak­ker­par.

Fo­to: DR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.