BT ANBEFALER – DET SKAL DU SE

BT - - TV- GUIDE -

LOT­TE SCHARFF Jour­na­list

’ Når mo­bi­len ta­ger mag­ten’

Do­ku­men­tar In­drøm­met. Jeg har og­så en. Og jeg el­sker min iPho­ne, som in­de­hol­der så man­ge vig­ti­ge de­tal­jer og op­lys­nin­ger om mit liv. Jeg har og­så haft hang til at glo li­ge lov­lig me­get i den. Hvis man alt­så spør­ger min mand. Men mit for­brug har dog ik­ke ta­get så me­get over­hånd som hos den ny­bag­te mor på fø­de­gan­gen, der har me­re travlt med sin iPho­ne end med sin ny­fød­te ba­by. JA­COB STAEHELIN Sport­s­chef

Vu­el­ta a Es­pa­na

Sport Årets sid­ste Grand Tour - Vu­el­ta a Es­pa­na - be­gyn­der i mor­gen med en pro­log på syd­ky­sten. Chris Froo­me, Vin­cen­zo Ni­ba­li, Nairo Qu­in­ta­na og Alejan­dro Val­ver­de er al­le klar til start, mens ene­ste dan­ske islæt er Jes­per Hansen fra Tin­koff - Saxo.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.