Bat­man

BT - - TV- GUIDE -

Da Jo­el Shu­e­ma­cher i 1997 la­ve­de sin helt egen ud­ga­ve af hi­sto­ri­en om Bat­man og Ro­bin, del­te han van­de­ne. Man­ge ha­de­de så­le­des den lidt ero­ti­ske for­tolk­ning af den klas­si­ske ma­cho­helt. Men hvis man ik­ke ta­ger det alt for al­vor­ligt, så er fil­men med Ge­or­ge Cloo­ney og Chris O’Don­nell i ho­ved­rol­ler­ne fak­tisk tem­me­lig for­ry­gen­de. Og så er Ali­cia Sil­ver­sto­ne og Uma Thur­man for­ry­gen­de som hen­holds­vis Bat­girl og den su­per­se­xe­de su­per­s­kurk Pois­en Ivy. Ar­nold Schwarze­neg­ger er her­ligt kitsch som Mr. Fre­eze.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.