Li­nie 3’ s store co­me­ba­ck

BT - - TV- GUIDE - Li­nie 3 er tilbage. Fo­to: Martin Ro­se­nau­er/ TV 2

Ef­ter ti års pau­se er Li­nie 3 tilbage med et nyt og fan­ta­stisk show, der er ble­vet set af 150.000 dan­ske­re lan­det over! Nu kan al­le se med på TV2. Med det vel­kend­te glimt i øjet ind­ta­ger Tho­mas Eje, Pre­ben Kri­sten­sen og An­ders Bircow på ele­gant vis de skrå bræd­der i en un­der­hol­den­de fo­re­stil­ling, der som al­tid er byg­get op om­kring hu­mor og mu­si­ka­li­tet. Det he­le bak­kes op af Jan Glæ­sel og hans vel­spil­len­de or­ke­ster. Li­nie 3 kø­rer li­nen helt ud i fan­ta­sti­ske nye num­re som ’ Bo­he­mi­an Rhap­so­dy’ og ’ Du­el­ling Banjos’.

TV2 FRE­DAG 20.00 ’ LI­NIE 3 LI­VE’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.