Psy­ko­log­prø­ve

DA­GENS TIP lør­dag

BT - - TV- GUIDE -

Erik Lund er en an­er­kendt pro­fes­sor i bør­ne­p­sy­ko­lo­gi. Da hans sø­ster og hen­des mand ta­ger på fe­rie, får han mu­lig­hed for at af­prø­ve si­ne te­o­ri­er i prak­sis. Han har nem­lig til­budt at pas­se hen­des fem børn, men ved be­stemt ik­ke, hvad han har sagt ja til. Og snart kom­mer Erik Lunds te­o­ri­er om fri op­dra­gel­se på en hård prø­ve. Min søsters børn DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.