Dan­sker­brag

BT - - TV- GUIDE -

I 3. spil­ler­un­de er der danskeropgør, når Kas­per Sch­mei­chel og Lei­ce­ster ta­ger imod Chri­sti­an Erik­sens Tot­ten­ham. Vær­ter­ne har få­et en fl ot start med sej­re mod Sunderland og West Ham. Gæ­ster­ne har få­et en sløj start med kun et en­kelt po­int eft er ne­der­lag til Man­che­ster U. og en skuff en­de uaf­gjort mod Sto­ke. Fod­bold 6' eren: 15.40 og TV3+: 16.00

Da Dan­ny Oce­an rø­ve­de sam­men medd si­ni ban­de Oce­an's Ele­ven et velspæk­ket ka­si­no, og nu står ban­den over­for et nyt gi­gan­tisk job. Ban­den er dog ble­vet til Oce­an's Twelwe, for­di Dan­nys ko­ne er kom­met med. De plan­læg­ger en ræk­ke spek­taku­læ­re rø­ve­ri­er i Rom, Pa­ris og Am­ster­dam. De­res uheld er, at ka­si­no­e­je­ren Ter­ry Be­ne­di­ct vil ha­ve hævn, og po­li­tik­vin­den Isa­bel La­hi­ri er på nak­ken af dem. Oce­an's Twel­ve TV 2: 21.05

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.