Dik­ta­to­rer

BT - - TV- GUIDE -

Hvor­dan le­ver en dik­ta­tor? Hvor­dan er hver­da­gen for et mon­ster med magt? Og hvad tæn­ker en per­son, der kan af­gø­re skæb­nen for mil­li­o­ner af men­ne­sker? Pro­gram­met kom­mer tæt på bl. a. ru­mæn­ske Ni­co­lae Ceau­sescu. Han var, ind­til han blev sty rtet i 1989, den sid­ste kom­mu­ni­sti­ske dik­ta­tor i Eu­ro­pa. DR2 Tema DR2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.