Tru­ba­du­rens tur

DA­GENS TIP søn­dag

BT - - TV- GUIDE -

Syv af Dan­marks bed­ste san­ge­re og sangskri­ve­re ta­ger til mu­si­kalsk top­mø­de i Ska­gen, hvor de i lø­bet af én uge kom­mer med nye for­tolk­nin­ger af hin­an­dens mu­sik og de­ler de hi­sto­ri­er, der lig­ger bag de ori­gi­na­le hits, vi al­le ken­der så godt. Da­gens ho­ved­per­son er den fol­ke­li­ge trubadur Lars Lil­holt, som har gi­vet kon­cert i de fl este dan­ske by­er. Top­pen af pop­pen TV 2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.