Jess ven­der hjem

BT - - TV- GUIDE -

I Su­per­liga­ens 6. spil­ler­un­de mø­des Es­b­jerg og FC Midtjylland. En sær­lig kamp tør det si­ges, at der ven­ter FCM- ch­eft ræ­ner Jess Thorup, der i pe­ri­o­den 2006- 2011 ud­fol­de­de sig som træ­ner i den ve­stjy­ske klub. Da han, si­den han for­lod Es­b­jerg, har væ­ret U21- land­stræ­ner, er det før­ste gang, han sid­der på ude­hol­dets træ­ner­bænk i Es­b­jerg. Fod­bold TV3 SPORT 1: 20.00

Sco Scott Voss ar­bej­der som bi­ol lo­gilæ­re­ril på å Wil­kin­son High School. Da sko­len skal spa­re, ty der det på, at det vil gå ud over sko­lens mu­sik­læ­rer Mar­ty , og det vil Scott gø­re no­get ved. Han be­gyn­der at ar­bej­de ek­stra som un­der­vi­ser for at skaff e pen­ge til sko­len, men kom­mer snart på en an­den idé, da han be­sø­ger en af si­ne ele­ver - Ni­ko - der til­sy­ne­la­den­de tid­li­ge­re har væ­ret MMAkæm­per som Scott selv. He­re Co­mes the Boom TV 2: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.