Mas­ser af mord

BT - - TV- GUIDE -

Kri­mi­nal­in­spek­tør Tho­mas An­dreas­son eft er­for­sker mor­det på den un­ge Marcus, der stu­de­re­de psy­ko­lo­gi. Marcus hav­de aft alt en ræk­ke mø­der med tid­li­ge­re jæ­ger­sol­da­ter for at ta­le om grup­pep­sy­ko­lo­gi. Tho­mas og hans kol­le­ga Mia for­sø­ger at kort­læg­ge grup­pen, der hav­de ba­se uden for Sand­hamn. Snart bli­ver der be­gå­et end­nu et mord ... Mord i Skær­går­den DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.