Far­li­ge pa­tien­ter

DA­GENS TIP mandag

BT - - TV- GUIDE -

Følg li­vet på et retspsy­ki­a­trisk ho­spi­tal, hvor nog­le af lan­dets far­lig­ste pa­tien­ter er ind­lagt. Per over­faldt tre kvin­der og fi k en an­brin­gel­ses­dom. Nu er han me­di­ci­ne­ret og tæt på at kun­ne kom­me tilbage i sam­fun­det – spørgs­må­let er, hvor­når læ­ger­ne tør luk­ke ham ud. Få et unikt ind­blik i læ­ger­nes di­lem­ma­er og mød pa­tien­ter­ne. På Ube­stemt Tid DR1: 20.45

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.