Gæt­ter de det?

DA­GENS TIP tirs­dag

BT - - TV- GUIDE -

"Ham­mer­slag" ta­ger til Ama­ger for at gæt­te pri­sen på et helårsko­lo­ni­ha­ve­hus i en ha­ve­for­e­ning. Der­eft er går tu­ren til Syd­hav­nen, hvor aft enens an­den bo­lig lig­ger - en lej­lig­hed i den nye by­del Slu­se­hol­men. Pro­gram­met slut­ter på Fre­de­riks­berg i et hus, som har det he­le; fred og ro, by­liv og mas­ser af plads. Og hvad mon alt det ko­ster? Ham­mer­slag DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.