Er der gang i Gug?

DA­GENS TIP tors­dag

BT - - TV- GUIDE -

Ko­mi­ker Jan Gint­berg er igen på an­tro­po­lo­gisk run­drej­se, og den­ne gang går tu­ren til de dan­ske for­stæ­der. Før­ste stop er Aal­borg- for­sta­den Gug. Her mø­der han blandt an­dre den rap­pen­de by­kon­ge Jon­ny og nog­le af ver­dens bed­ste sjip­pepi­ger. Des­u­den fi nder han ud af, at de dø­ve i Gug spil­ler whist med blind mak­ker. Gint­berg på kan­ten DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.