KOM­MEN­TAR

BT - - EUROPA LEAGUE - 2015/ 16 -

Me­stre­nes ind­sats i Sout­hamp­ton var nok til at æn­dre en sort af­ten for dansk fod­bold til en ly­se­grå en af slagsen. De dan­ske me­stre spil­le­de en kamp med in­ter­na­tio­nalt snit på den en­gel­ske syd­kyst mod et hold, der hø­rer til blandt de bed­re i Pre­mi­er League. Det kal­der på stor respekt.

Ul­ve­ne står nu med et fan­ta­stisk ud­gangs­punkt in­den re­tur­kam­pen i Her­ning. Er det nok? Jeg har mi­ne tvivl. Men vi får et brag af en kamp i næ­ste uge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.