Blan­det dansk dag ved VM

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - VM KA­NO OG KA­JAK Flem­m­ing Brandt flb@ sporten. dk

Drøm­men om et VM- guld i to­er­ka­jak druk­ne­de, men hå­bet om et ver­dens­mester­skab i 1.000 me­ter en­er­ka­jak le­ver vi­de­re for René Hol­ten Poul­sen. Så­dan er fa­cit ef­ter gårs­da­gens ind­sats ved VM i Mila­no.

Den store ka­ja­kro­er stil­le­de til start i to­er­ka­jak sam­men med Nils Boe, men det gik helt galt for par­ret, som to gan­ge i træk var for hur­tigt ude af startblok­ken, og så var det slut for dan­sker­ne. De brok­ke­de sig over start­dom­me­ren, og den dan­ske sport­s­chef, Bo Vester­gaard, ned­lag­de si­den pro­test, men det æn­dre­de ik­ke på af­gø­rel­sen.

Rig­tig skidt

» Det var vir­ke­lig en skidt for­mid­dag, og jeg er ret træt af, at vi røg ud på den må­de. Jeg føl­te, det var min skyld, og i for­hold til Nils be­tød det, at han ik­ke kom­mer til at ro ved VM, så det går me­get ud over ham. Jeg sy­nes, at det er en dom­mer­fejl, at vi får beg­ge fejl­star­ter på os, for der var tre an­dre bå­de, der røg af­sted beg­ge gan­ge, men det var som om, de kun kig­ge­de på os, « for­tæl­ler René Hol­ten Poul­sen, der dog ser frem mod en ek­stra chan­ce for at kva­li­fi­ce­re sig til OL til maj, hvor der er et ud­ta­gel­ses­stæv­ne for de eu­ro­pæ­i­ske na­tio­ner, der ik­ke kva­li­fi­ce­rer sig ved det­te VM.

Fi­na­le­klar i en­er­ka­jak

Om ef­ter­mid­da­gen re­van­che­re­de Hol­ten Poul­sen den ær­ger­li­ge for­mid­dag. Han ro­e­de sig sik­kert VM- fi­na­len i 1.000 me­ter en­er­ka­jak, da han ef­ter et hårdt ud­læg vandt sin se­mi­fi­na­le for­an au­stral­ske Mur­ray Stewart.

» Jeg vil­le vin­de min se­mi­fi­na­le, og jeg gik hårdt ud for at vi­se, at det var en fejl, vi blev diskva­li­fi­ce­ret i K2. Stewart pres­se­de mig he­le vej­en, men jeg vil­le vin­de, og med tan­ke på for­mid­da­gens stra­bad­ser føl­te jeg, at jeg ro­e­de godt. «

René Hol­ten Poul­sen ror fi­na­le på 1.000 me­ter i mor­gen for­mid­dag. De for­mode­de stær­ke­ste kon­kur­ren­ter er Max Hoff, Tys­kland, Jo­sef Dostal, Tjek­ki­et, Aleh Yu­re­nia, Hvi­derusland og Fer­nan­do Pi­men­ta, Portu­gal.

I dag ror René Hol­ten Poul­sen 500 me­ter en­er­ka­jak.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.